اهمیت ویدئو مارکتینگ

روند رشد کاربرد ویدئو مارکتینگ در کسب و کار در سال 2016 ویدئو به عنوان یکی از ابزار های بازاریابی با افزایش محبوبیت توسط کاربران روبرو بود. در سال 2017 ویدئو به صدر لیست تکنیک های بازاریابی رسید. در سال 2018 تولید ویدئوی تبلیغاتی از یک تکنیک به یک استراتژی در تجارت تبدیل شد. در…